FANDOM


Atrybut id (z ang. identifier - identyfikator) definiuje unikalną nazwę (identyfikator) dla danego elementu.

Identyfikator może być wykorzystywany do wielu operacji:

  • jako selektor stylów CSS,
  • jako docelowe zakotwiczenie dla odnośnika (patrz: name),
  • do określenia elementu w przypadku użycia skryptów,
  • jako nazwa zadeklarowanego elementu <object>,
  • od innych celów, takich jak przetwarzanie dokumentu HTML na inny format.

Składnia Edytuj

Atrybut nie jest wymagany dla żadnego elementu.

Atrybut może jako wartość przyjmować ciąg znaków zaczynających się od litery i zawierający dowolną ilość liter, cyfr, myślników ("-"), podkreśleń ("_"), dwukropków (":") i kropek (".").

Powiązane elementy Edytuj

Atrybut może być użyty dla wszystkich elementów z wyjątkiem:

Przykłady Edytuj

<p id="paragraf1">To jest pierwszy paragraf.</p>

paragraf z nadanym identyfikatorem "paragraf1"

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.