FANDOM


Atrybut hreflang (z ang. hypertext reference language - język odsyłacza hipertekstowego) określa język, w jakim jest napisany dokument docelowy odnośnika.

Składnia Edytuj

Atrybut nie jest wymagany dla żadnego elementu.

Atrybut może jako wartość przyjmować dwuliterowy kod języka (np. pl) z ewentualnym kodem dodatkowym (np. en-US).

Powiązane elementy Edytuj

Atrybut może być użyty dla następujących elementów:

Przykłady Edytuj

<a href="http://pl.wikipedia.org" hreflang="pl">Polska Wikipedia</a>

strona, do której odsyła znacznik <a> (Wikipedia), jest napisana w języku polskim

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.