FANDOM


<a> (z ang. anchor - kotwica) jest znacznikiem HTMLa, służącym do tworzenia powiązań między dokumentami internetowymi.

Zastosowanie Edytuj

Znacznik <a> jest używany do oznaczenia:

 1. odnośnika do innej strony/miejsca w dokumencie/adresu mailowego, w przypadku użycia atrybutu href.
 2. miejsca zakotwiczenia dla innych linków, w przypadku użycia atrybutu name.

Składnia Edytuj

Znacznik zamykający </a> jest obowiązkowy.

Semantyka Edytuj

Znacznik <a> w swoim podstawowym zastosowaniu oznacza odnośnik do innego dokumentu lub miejsca w dokumencie. Dlatego jeśli kliknięcie na element ma wyłącznie wywołać skrypt, nie przenosząc do innego dokumentu, lepiej zastąpić znacznik <a> na przykład znacznikiem <button>.

Atrybuty Edytuj

 • accesskey - Określa klawisz dostępu dla odnośnika.
 • charset - Określa sposób kodowania znaków w dokumencie, do którego prowadzi odnośnik.
 • class - Nadaje elementowi klasę CSS.
 • coords - Określa współrzędne mapy graficznej.
 • dir - Określa kierunek tekstu (z lewej do prawej lub z prawej do lewej).
 • href - Definiuje miejsce zasobu sieciowego (np. adres internetowy innej strony), do którego ma prowadzić odnośnik.
 • hreflang - Określa język dokumentu, do którego prowadzi adres zawarty w atrybucie href. Może być stosowany tylko, gdy zdefiniowany jest atrybut href.
 • id - Nadaje obiektowi identyfikator (nazwę). W przypadku znacznika <a> może być używany zamiennie z atrybutem name.
 • lang - Określa język znacznika <a> (lecz nie dokumentu docelowego - do tego służy atrybut hreflang).
 • name - Nadaje zakotwiczeniu nazwę, dzięki czemu może być miejscem przeznaczenia dla innego odnośnika. Nazwa musi być unikatowa, a jej zakres obejmuje tylko dany dokument. Używa tej samej przestrzeni nazw co atrybut id.
 • on... - Określa wykonywany skrypt przy odpowiednim zdarzeniu (np. onclick - kliknięcie w odnośnik).
 • rel - Opisuje relację między bieżącym dokumentem, a miejscem, do którego prowadzi adres zawarty w atrybucie href.
 • rev - Opisuje relację między miejscem, do którego prowadzi adres zawarty w atrybucie href, a bieżącym dokumentem (relacja w przeciwną stronę niż w przypadku rel).
 • shape - Określa kształt mapy graficznej.
 • style - Nadaje odnośnikowi styl CSS.
 • tabindex - Określa kolejność podświetlania odnośników przy nawigacji klawiaturą (za pomocą klawisza tab).
 • target - Określa nazwę ramki, w której ma być wyświetlony dokument docelowy.
 • title - Nadaje odnośnikowi tytuł (dodatkowe informacje o odnośniku).
 • type - Określa typ zawartości dokumentu (MIME), do którego prowadzi odnośnik.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.